Dobór pomp szlamowych Metso w zależności od warunków pracy

dobor pomp1Dobór pompy szlamowej optymalnej dla podanych warunków pracy.

Przy doborze pompy należy rozpatrywać takie parametry, jak:
- rodzaj ciała stałego (wielkość, kształt, gęstość itp.)
- wysokość podnoszenia (maksymalna, wysoka, niska)
- rodzaj cieczy (korozyjność, tiksotropowość, pienistość)

Oparte to jest ściśle na charakterystyce technicznej odnoszącej się do różnych parametrów ciała stałego/cieczy!

 

 

1. Dobór pomp szlamowych Metso odnośnie rodzaju ciał stałych

Cząstki gruboziarniste
Komentarz: Wszystkie ziarna większe aniżeli 5 mm zaliczane są do gruboziarnistych. Nie stosować pomp z wykładzinami gumowymi - jedynie pompy staliwne. Praktycznie górną granicę wielkości cząstek stanowi 50 mm. Ograniczenie wynika z siły uderzeniowej w wirnik na wlocie.
Uwaga: Maksymalna średnica ziarna nie może przekraczać 1/3 średnicy rurociągu
Zalecenie: Pompy typu XM i HM

Cząstki drobnoziarniste
Komentarz: Jeżeli cząstki są ostre - stosować wykładziny gumowe. Jeżeli cząstki nie są ostre - stosować wykładziny gumowe lub staliwa
Zalecenie: Pompy typu H i M

Cząstki ostre (ścierne)
Komentarz: Jeżeli ziarna są poniżej 5 mm - stosować wykładziny gumowe. Jeżeli ziarna są powyżej 5 mm - stosować staliwa
Zalecenie: Pompy typu X, H i M

Wysoki procent ciał stałych
Komentarz: Należy zachować ostrożność, gdy zawartość ciał stałych osiąga 40 % objętościowo. Przy zawartości powyżej 50 %, szlam nie nadaje się do transportu pompami odśrodkowymi. Jedynie pompy pionowe mogą być stosowane do transportu szlamów bardzo gęstych
Zalecenie: Pompy typu VT

Niski procent ciał stałych
Komentarz: Wybierać pompy najlżejsze i najmniej kosztowne w eksploatacji
Zalecenie: Pompy typu M

Cząstki włókniste
Komentarz: Problem stanowi blokowanie wirnika przez cząstki włókniste. Stosować wirniki przepływu wymuszonego (vortex)
Zalecenie: Pompy typu H i V

Cząstki jednakowej wielkości
Komentarz: Jeżeli ze szlamu zostaną usunięte wszystkie cząstki drobnoziarniste, współczynnik osadzania ciał stałych może stać się krytyczny i być powodem obniżenia sprawności pompowania we wszystkich typach pomp
Zalecenie: Wszystkie typy pomp

 

2. Dobór pomp szlamowych Metso - odniesienie do wysokości podnoszenia i przepływu

Duża wysokość podnoszenia
Komentarz: Zazwyczaj stosuje się pompy staliwne, z uwagi na dużą prędkość obwodową wirnika. Jeżeli wymagane są pompy z wykładziną gumową, może wystąpić konieczność stosowania pomp w układzie szeregowym. Maksymalna wysokość podnoszenia dla pomp staliwnych wynosi 125 m. Maksymalna wysokość podnoszenia dla wirnika z wykładziną gumową wynosi 45 m. Uwaga: Przy dużych prędkościach pomp odśrodkowych występuje wysoki stopień ich zużycia ściernego
Zalecenie: Pompy typu XM, XR i HM oraz częściowo HR

Zmienna wysokość podnoszenia
Komentarz: Stosować napęd wielobiegowy lub napęd o zmiennej prędkości (regulacja częstotliwości)
Zalecenie: Wszystkie typy pomp

Stały przepływ / wysokość podnoszenia
Komentarz: Stosować napędy o zmiennej prędkości (regulacja częstotliwości)
Zalecenie: Wszystkie typy pomp

Duża wysokość ssania
Komentarz: Ze względu na odkształcanie i odklejanie się wykładzin gumowych preferowane są pompy staliwne. Maksymalna praktyczna wysokość ssania w zależności od ciężaru właściwego ciał stałych wynosi 5 - 8 m. Pompy nie są samozasysające, konieczne jest zastosowanie urządzenia zalewającego. Przed uruchomieniem należy zalać pompę i rurociąg ssawny
Zalecenie: Pompy typu XM, HM i MM

 

3. Dobór pomp szlamowych Metso w zależności od rodzaju szlamu

Kruche ciała stałe
Komentarz: Stosować wirniki przepływu wymuszonego (całkowicie cofnięte “w głąb korpusu”). Można stosować zarówno pompy z wykładziną gumową jak i staliwne, zarówno pompy poziome jak i pionowe
Zalecenie: Wszystkie typy pomp

Szlamy węglowodorowe (zanieczyszczone olejami i flokulantami)
Komentarz: Wykluczone jest stosowanie wykładzin z gumy naturalnej. Nie należy stosować gumy naturalnej jako materiału uszczelniającego. Stosować uszczelnienia syntetyczne. Stosować pompy staliwne lub poliuretanowe wykładziny układów hydraulicznych
Zalecenie: Wszystkie typy pomp

Szlamy o wysokiej temperaturze (powyżej 100oC)
Komentarz: (Limit temperatury dla gumy naturalnej wynosi 60oC). Praktyczną granicą temperatury pracy pomp szlamowych jest 135oC. Powyżej tej temperatury może występować zjawisko przegrzewania łożysk
Zalecenie: Wszystkie typy pomp poziomych

Szlamy pianowe
Komentarz: Stosować pompę pianową konstrukcji pionowej
Zalecenie: Pompa typu VF

Szlamy niebezpieczne
Komentarz: Ostrzeżenie! Wszystkie przypadki transportu szlamów niebezpiecznych muszą być konsultowane z producentami pomp. Z uwagi na możliwość eksplozji elementem krytycznym jest uszczelnienie wału. W praktyce stosowane są zamknięte układy (systemy) pompowe
Zalecenie: Pompy poziome

Szlamy korozyjne (niski współczynnik pH)
Komentarz: Pompowanie szlamów o kwasowym odczynniku pH wymaga stosowania wykładzin gumowych lub elastomerowych. Dla pomp ze staliw wysokochromowych limitem jest wartość pH rzędu 2,5. Pompy szlamów z wodą morską (zawierającej chlorki) wymagają wykładzin gumowych. UWAGA! CuSO4 (stosowany w obiegach flotacyjnych) jest bardzo korozyjny - stosować pompy z wykładziną gumową
Zalecenie: Wszystkie typy pomp

Płyny o dużej lepkości (lepkość newtonowska)
Komentarz: Gdy lepkość pompowanej cieczy osiąga 5-krotność lepkości wody, pompowanie staje się praktycznie niemożliwe Mając na uwadze powyższe ograniczenie oraz pod warunkiem właściwego doboru, stosowana może być każda pompa produkcji Metso Minerals
Zalecenie: Wszystkie wielkości pomp

Płyny o dużej lepkości (lepkość nienewtonowska)

Komentarz/zalecenie: Dobór pomp do transportu tego typu cieczy jest niezwykle trudny i wymaga kontaktu z producentem.

Zastosowanie pomp do mieszania
Komentarz: Pompy zbiornikowe są doskonałymi mieszarkami. W czasie mieszania wody i ciała stałego rozpatrzyć właściwe proporcje między cieczą i ciałami stałymi
Zalecenie: Pompy typu VT i VF


Więcej w tej kategorii:

« Poprzedni Następny »

Kontakt Dział Handlowy:

 

Marek Małolepszy

tel. 695 850 496

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     

 

Copyright © BH Ruda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Polityka plików "cookies"