Dobór pomp szlamowych Metso w zależności od aplikacji przemysłowej

dobor pomp2Bazując na codziennych doświadczeniach klientów firmy Metso, pompujących szlam w bardzo różnych środowiskach przemysłowych przedstawiamy poniżej rodzaj praktycznego informatora, który wstępnie może pomóc w doborze właściwej pompy do danej aplikacji.

Właściwy dobór pompy wymaga wiedzy i doświadczenia. W każdej sytuacji prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w celu doboru pomp Metso.

dobor pomp tabelka

Poniższe informacje zostały opracowane  zgodnie z praktycznym doświadczeniem zebranym podczas hydraulicznego transportu ciał stałych w następujących dziedzinach przemysłu:
- przeróbka minerałów (metalicznych i przemysłowych)
- budownictwo
- przeróbka węgla
- zagospodarowanie odpadów
- energetyka & IOS (FGD)
- przemysł drzewny i papierniczy
- hutnictwo
- przemysł chemiczny
- drążenie tuneli

 

1. Przeróbka minerałów (metalicznych i przemysłowych)

Pompy dla obiegów mielenia
Komentarz: Pompy typu MD, X i H firmy Metso są zaprojektowane specjalnie z myślą o obiegach mielenia (łącznie z zasilaniem hydrocyklonów). Dla wielkości ziarna poniżej 5 mm należy stosować wykładziny gumowe. Dla lepszej stabilności szlamu, w miarę możliwości, mieszać razem cząstki grubo i drobnoziarniste
Zalecenie: Pompy typu MDM, MDR, XR i XM, HR i HM

Pompy do piany
Komentarz: Pompa typu VF została zaprojektowana specjalnie do pompowania piany
Zalecenie: Pompa typu VF

Pompy do rząpi
Komentarz: Praktyka wskazuje, że do rząpi podłogowych bardzo często trafiają przedmioty o dużej wielkości, dlatego należy stosować pompy typu VS wykonane ze staliwa
Zalecenie: Pompa typu VS

Pompy odpadów przemysłowych
Komentarz: Zależnie od wielkości cząstek mogą być stosowane zarówno pompy z wykładzina gumową jak i staliwne. Przy pompowaniu na znaczne odległości
Zalecenie: Pompy typu X i H, zarówno w wersji “gumowej”, jak i “metalowej”

Pompy do zasilania hydrocyklonów
Komentarz: Dla hydrocyklonów klasyfikujących stosować pompy poziome X lub H. Dla hydrocyklonów odwadniających stosować pompy zbiornikowe
Zalecenie: Pompy typu X, H i VT

Pompy do zasilania pras filtracyjnych
Komentarz: Wymagana duża wysokość podnoszenia i zastosowanie przetwornika częstotliwości (ewentualnie napędu dwubiegowego). Przy zastosowaniu pierścienia dystrybucyjnego (kolektora) jedna pompa może zasilać kilka pras
Zalecenie: Nie stosować gumowych wykładzin

Pompy do zasilania filtrów kolumnowych
Komentarz: Małe natężenie przepływu i duża wysokość podnoszenia, stosować pompy metalowe typu HM. Przy zastosowaniu pierścienia dystrybucyjnego (kolektora) jedna pompa może zasilać kilka pras
Zalecenie: Pompy typu HM

Pompy w zakładach ługowania
Komentarz: Patrz szlamy korozyjne
Zalecenie: Jak wyżej

Pompy do cieczy ciężkich
Komentarz: Duża wysokość napływu i duża zawartość ciał stałych, w połączeniu z małą wysokością podnoszenia może powodować przecieki uszczelnienia odrzutnikowego
Zalecenie: Pompy typu HM

Pompy ogólnego przeznaczenia do transportu minerałów
Komentarz: Pompy poziome typu MM i MR sprawdzają się idealnie jako pompy obiegowe w zakładach przeróbki minerałów. Jeżeli szlam jest bardzo ścierny, stosować pompy typu X i H. W zakładach przeróbczych “skał ciężkich” preferuje się zazwyczaj pompy z wykładziną gumową. Dla zastosowań specjalnych stosować pompy pionowe
Zalecenie: Pompy wszystkich typów

 

2. Budownictwo

Pompy do płukania piasku i żwiru
Komentarz: Zazwyczaj stosowane są pompy pionowe typu VS i VT oraz pompy poziome HM i MM
Zalecenie: Pompy typu V, H i M

Pompy do transportu piasku
Komentarz: Preferowane są pompy poziome z wykładzinami gumowymi
Zalecenie: Pompy typu MR

Pompy do odwadniania tuneli
Komentarz: Jako pompy wstępne stosować pompy odwadniające. Pierwszy stopień transportu najczęściej stanowią pompy pionowe VS. Do transportu poziomego stosować pompy typu HM. Do transportu urobku z wiertnic tunelowych stosować pompy typu HM i MM. Do odwadniania małych tuneli stosować małą pompę HM
Zalecenie: Pompy typu H, M i VS (w chodnikach zaolejonych nie stosować wykładzin gumowych)

Pompy odwadniające (drenażowe)
Komentarz: Dla lekkich warunków pracy stosować pompy poziome typu MM, również z napędem spalinowym
Zalecenie: Pompa typu MM

 

3. Górnictwo węglowe

Pompy do płukania węgla
Komentarz: Z uwagi na możliwość wystąpienia nadwymiarowego ziarna stosować pompy staliwne
Zalecenie: Pompy typu HM i MM

Pompy do piany (węglowej)
Komentarz: Stosować pompę pionową typu VF
Zalecenie: Pompa typu VF

Pompy dla cieczy ciężkich (wzbogacanie węgla)
Komentarz: Patrz wyżej - pompy dla cieczy ciężkich

Pompy dla mieszaniny węgiel/woda
Komentarz: Stosować konwencjonalne pompy typu M
Zalecenie: Pompy typu M

 

4. Zagospodarowanie odpadów

Pompy do transportu ścieków
Komentarz: Lekkie warunki pracy. Stosować zarówno pompy poziome, jak i pionowe. W pierwszej kolejności dobierać pompy staliwne
Zalecenie: Pompy typu XM, MM i V

Hydrauliczny transport odpadów lekkich
Komentarz: Stosować pompy poziome z wirnikami przepływu wymuszonego
Zalecenie: Pompy typu HM i MM

Pompy do uzdatniania ziemi
Komentarz: Patrz wyżej - przeróbka minerałów. W instalacjach przewoźnych lub pół przewoźnych zalecane jest stosowanie pomp typu VT (brak wycieków oraz łatwość transportu i zabudowy)
Zalecenia: Wszystkie typy pomp

Pompy ogólnego przeznaczenia (węgiel)
Komentarz: W przemyśle węglowym zazwyczaj nie stosuje pomp z wykładzinami gumowymi
Zalecenie: Stosować pompy typu XM i MM

 

5. Energetyka & Instalacje Odsiarczania Spalin (FGD)

Pompy do zasilania reaktorów IOS (mleczko wapienne)
Komentarz: Podobnie jak w przeróbce minerałów stosować pompy typu X,H i M z wykładzinami gumowymi lub staliwne. Przy wysokiej koncentracji chlorków stosować wykładziny gumowe
Zalecenie: Pompy typu X, H i M

Pompy do opróżniania reaktorów IOS (gips)
Komentarz: Patrz wyżej - pompy do mleczka wapiennego
Zalecenie: Pompy typu X, H i M

Pompy popiołu osadowego
Komentarz: Z uwagi na wysoką temperaturę i duże wielkości ziaren zaleca się pompy staliwne
Zalecenie: Pompy typu XM i HM

Pompy popiołu lotnego
Komentarz: Z uwagi na możliwość występowania w szlamie oleju, zazwyczaj stosuje się pompy staliwne. Jeżeli występuje konieczność zastosowania wykładzin gumowych (niski poziom pH), należy zwrócić uwagę na obecność oleju lub innych związków chemicznych
Zalecenie: Pompy typu X, H, M i VS

 

6. Przemysł drzewny i celulozowy

Pompy cieczy sklarowanych
Komentarz: Dla ciemnych cieczy sklarowanych nie zaleca się stosować wykładzin gumowych (istnieje zagrożenie obecności w szlamie terpentyny)
Zalecenie: Pompy typu HM i MM

Pompy szlamu wapiennego i sodowego
Komentarz: Zazwyczaj szlamy mają wysoką temperaturę - zaleca się pompy staliwne
Zalecenie: Pompy typu HM i MM

Pompy pulpy odpadowej (zawierającej piasek)
Komentarz: Zazwyczaj lekkie warunki pracy, jednak zaleca się pompy staliwne. Równolegle stosuje się pompy ze stali nierdzewnej
Zalecenie: Pompy typu MM

Pompy do ciał stałych z okorowywania
Komentarz: Dla tego zastosowania opracowano pompę z długim wałem typu VS. Stosować pompy staliwne z wirnikami przepływu wymuszonego
Zalecenie: Pompa typu VS

Pompy do transportu wiór (zrębków) drewnianych
Komentarz: Stosować wirniki przepływu wymuszonego
Zalecenie: Pompy typu HM i MM

Pompy do wypełniacza papieru i szlamów pokryciowych
Komentarz: Z uwagi na obecność barwników nie stosować wykładzin gumowych
Zalecenie: Pompy typu HM, MM, VS i VT (wyłącznie staliwne)

Pompy do studzienek podpodłogowych
Komentarz: Stosować pompy pionowe typu VS. Ze uwagi na niski współczynnik pH, czasami konieczne jest stosowanie pomp ze stali nierdzewnej
Zalecenie: Pompa typu VS

 

7. Hutnictwo

Pompy do transportu zgorzeliny walcowniczej
Komentarz: W pierwszej kolejności stosować staliwną pompę pionową typu VS z wirnikiem przepływu wymuszonego. Można także stosować staliwne pompy RV. Przy temperaturach powyżej 40oC może zachodzić potrzeba zastosowania płaszcza chłodzącego
Zalecenie: Pompy typu HM i VS

Pompy do transportu żużla
Komentarz: Zalecenia jak w transporcie zgorzeliny walcowniczej

Pompy do ścieków ze skruberów
Komentarz; Zaleca się pompy poziome typu M lub pompy pionowe typu VS. Jeżeli współczynnik pH jest bardzo mały, stosować wykładziny gumowe. Jeżeli współczynnik pH jest bardzo mały, a temperatura bardzo wysoka stosować wykładziny ze stali nierdzewnej albo gumy syntetycznej
Zalecenie: Pompy typu MR i VS

Pompy do transportu proszku żelaza
Komentarz: Patrz wyżej - pompy do cieczy ciężkich

Pompy do zendry walcowniczej
Komentarz: Z uwagi na olej nie stosować wykładzin gumowych. Stosować pompy pionowe typu VS i pompy poziome typu M
Zalecenie: Pompy typu VS i MM

 

8. Przemysł chemiczny

Pompy dla szlamów kwaśnych
Komentarz: W pierwszej kolejności zaleca się pompy poziome z wykładzinami gumowymi lub ze stali nierdzewnej. Przy ekstremalnej ścieralności szlamów stosować pompę poziomą typu HR
Zalecenie: Pompy typu MR i HR

Pompy do solanek
Komentarz: Bardzo korozyjne warunki. Szlam może być także ścierny (kryształki). W celu zapobieżenia krystalizacji wewnątrz pompy można stosować wykładziny poliuretanowe
Zalecenie: Pompy typu HM, HR, MM, MR i VS (części poliuretanowe)

Pompy do roztworów sody kaustycznej
Komentarz: Można stosować zarówno pompy staliwne jak i z wykładzina gumową
Zalecenie: Pompy typu MM, MR i VS


Więcej w tej kategorii:

« Poprzedni Następny »

Kontakt Dział Handlowy:

 

Marek Małolepszy

tel. 695 850 496

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     

 

Copyright © BH Ruda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Polityka plików "cookies"