Remont2
Remont3
Remont4
Remont5
Remont6

Naprawy i remonty generalne

Możemy wykonać remont generalny urządzeń każdego producenta, którego jesteśmy przedstawicielem.

W zależności od zamówienia wykonujemy naprawy przywracające sprawność techniczną urządzenia, dając gwarancję na wymienione części i komponenty lub wykonujemy generalny remont dając 12-miesieczną gwarancję na całe urządzenie.

Prosimy o kontakt.

Procedura wykonania remontu:

Po potwierdzeniu terminu, urządzenie na koszt użytkownika transportowane jest do OPR Polkowice.

Zespół remontowy przeprowadza gruntowną inspekcję urządzenia, w wyniku której powstaje protokół z inspekcji.

No podstawie protokołu z inspekcji powstaje oferta techniczno-handlowa.

Po weryfikacji inspekcji i wizji zdemontowanych komponentów, oferta jest akceptowana przez upoważnioną do tego osobę ze strony użytkownika.

Biuro Handlowe Ruda zastrzega, że oferta może ulec rozszerzeniu o naprawę usterki niewidocznej w trakcie inspekcji.

Po zakończeniu remontu urządzenie poddawane jest próbom technologicznym.

Użytkownik dokonuje odbioru technicznego potwierdzonego protokołem z remontu, na podstawie którego wystawiana jest faktura VAT.

Odbiór urządzenia następuje po uregulowaniu 100% wartości faktury brutto.

Copyright © BH Ruda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Polityka plików "cookies"