hydrocyklony.cz – Úpravna za mokrá v lomu – semimobilní řešení problému kameniva mimo normu

artcz 2Problémem který trápí většinu lomů na celém světě je nekvalitní kamenivo, které obsahuje velké množství odplavitelných částic. Několikrát se prodává frakce 0/4 nebo 0/2 pod těžební náklady, v nejhorším případě v lomu vznikají velké haldy bezcenného materiálu. Haldy jsou důvodem problémů jako jsou: místní znečištění ovzduší prachem, omezení dostupného prostoru a konflikty s místními obyvateli. Odstraněni a haldovaní nekvalitních materiálů je jen dočasné řešení a zbavení se zátěži bude nutné za několik let.

 

Úprava kameniva za mokrá je typickém řešení v případě štěrkopísku, kdy vodní zdroje jsou dostatečné. V případě lomů třídění za mokrá a použití dehydrátoru obvykle není možné z důvodů nedostatku vody a nemožností získaní povolení na stavbu odkališť. Avšak ekonomika úpravny za mokrá s otevřeném vodním okruhem není efektivní a obrovské množství cenných podílů písku je odstraněna s prachem. Stále bagrovaní odkališť je namáhavé a nákladné. Doprava mokrého odpadu je obrovském problémem.

artcz 1Řešení firmy CDE umožnuje praní v podmínkách nedostatku vody díky hydrocyklonu, zahušťovací nádrže a kalolisu. Instalace nevyžaduje odstranění žádných odpadních vod. Výsledkem jsou prané frakce kameniva a odvodněný prach – produkt lisovaní. Nízká vlhkost praného písku 10-12 % a odplavitelných částic
16-18% způsobí nízkou spotřebu vody systému. Spotřeba vody může být doplněna vrtem nebo jiném zdrojem vody.

Několikrát řešení nejen dovolí prodat nekvalitní výrobek, ale i nahradit těžený písek, kterého blízké ložiska jsou nedostupné ve výše položených oblastech. Drcené prané kamenivo se používá taky pro speciální účely nap. výstavba: mostů, tunelů, betonových konstrukci. Díky přesné separaci prachu v hydrocyklonu křivka zrnitosti písku je vhodná pro betonárky.

V případě obsahu hlíny a jílu, CDE nabízí široký výběr nožových praček a systému praní. Návrh každé úpravny je připraveny podle potřeb zákazníka tj. kapacity, žádané výsledné kvality kameniva a dalších požadavek. Na základě zkoušek CDE je schopné připravit řešení na klič a zaručit provozní parametry instalaci.

artcz 3


Więcej w tej kategorii:

« Poprzedni

Copyright © BH Ruda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Polityka plików "cookies"