hydrocyklony.cz – Hydrocyklon nebo dehydrátor – ničíme 10 mýtů o promývání písku

bhruda-cde-hydrocyklon-evowash-blaszka

Technologie CDE je poměrně novým způsobem promývaní písku neustále srovnáváním s tradičním praním písku s pomocí korečkového a šnekového dehydrátoru. Na základě dlouholetých zkušeností zkušenosti v oblasti úpravě surovin, společnost CDE vyvinula velmi účinné hydrocyklony písku.

 

Mýtus 1: „Počáteční náklady na hydrocyklon jsou značné”

I když mnozí slyšeli nebo přečetli o technologii promývaní kameniva v hydrocyklonu CDE,  široká veřejnost má obavy, že cena nákupů bude vysoká. Nicméně s ohledem na naše informace z trhu, cena hydrocyklonu je srovnatelná s kvalitním dehydrátorem. Hydrocyklon avšak umožňuje výrobu písků vysoké čistoty. Lepší účinnost a dosažení úspor může způsobit, že se konečně hydrocyklon ukáže levnějším řešením, než dehydrátor z druhé ruky!

banner 1

Mýtus 2: „Počáteční náklady na hydrocyklon jsou značné”

V prvním kole jednání naši zákazníci často zmiňují, že sice slyšeli o hydrocyklonech CDE nebo je viděli v jiných lomech, ale bojí se nákladů, drahé údržby a cen spotřebních materiálů. Můžeme říct, že jsme úspěšně dodali desítky úpraven, které se ukázaly jako účinné. V Polsku hydrocyklony CDE promývají nejen přírodní písek, ale i drcený písek, kamenivo, žuly, dolomity, vápence, půdu. Teprve po několika produktivních obdobích, bude nutné nakupit první náhradní díly. Vysoká stejnorodost produktu a pracovní schopnost při teplotě pod nulou jsou další důvody spokojenosti našich zákazníků.

cde-hydrocyklon-1

Mýtus 3: „Hydrocyklon je poruchové zařízení”

Další mýt je údajně velká poruchovost hydrocyklonů. Spousta našich klientů provozuje hydrocyklony CDE během 3-4 sezón bez nákupu náhradních dílů a pomocných služeb. Kromě pravidelného mazání, je úpravna prakticky bezúdržbová. Nejvyšší kvalita částí a pevná konstrukce zaručují dlouhodobé používání. Jeden s našich klientů provozuje hydrocyklon CDE už 13 let.

Mýtus 4: „Hydrocyklon? Chci osvědčené řešení”

Hydrocyklon není žádná novinka. Je to standardní separátor v potravinářském, papírenském, chemickém a těžebním průmyslu. CDE má dlouhou zkušenost v technologií úpravy kameniva a taky jiných materiálů, což umožnilo zahájení výroby kompaktních, semi- vsázky, měla velký zájem o zvýšení produktivity a v důsledku zisku. Desítky projektů a milióny mobilních linek. Z důvodu, že společnost jako dodavatel těžebních podniků byla odměňována za tunu promytého produktu a nikoliv tun kameniva vedly k zlepšení technologie úpravy, kterých výsledkem jsou série skvělých hydrocyklonů.

cde-hydrocyklon-4Mýtus 5: „Nic nepere písek tak jako dehydrátor ”

Bez praktických zkušeností s využitím hydrocyklonu, se část zákazníků domnívá, že kameniva nelze zpracovat lepším způsobem. Vysvětlení a prezentace fotek a filmů tyto zákazníky nepřemluví. Avšak srovnávací analýza zrnitosti kameniva ztraceného v hydrocyklonu a dehydrátoru obvykle přesvědčí  většinu skeptiků. Zkouška muže probíhat u výrobce nebo v existujících úpravnách. 

Mýtus 6: „Z dehydrátoru nic neuniká jen prach”

Téměř každý uživatel dehydrátoru drží se přesvědčení, že do usazovací nádrže jdou jen prachové částice a ve skutečnosti taky zrna písku pod 0,9mm. V případě plovoucích sacích těžebních strojů se ztráta může týkat i částic do 2-3 mm! Únik materiálu závisí na ložisku. Někdy jedna se o 1-2/h, ale při jemných částicích mohlo by to být i 15/20 t/h. Jeden z našich zákazníků, těžil ložisko s tak vysokým obsahem písku, že jeho dehydrátor vyráběl jen 30 t/h vsázky a druhá polovina se vracela do nádrže. Díky hydrocyklonu CDE, zákazník je schopen zpracovat 120t/h písku a křivka zrnitosti produktu se významně zlepšila. V důsledků toho se zvětšila poptávka výrobců dlažeb a betonu na písek.

cde-hydrocyklon-3Mýtus 7: „Nám nejde o písek, ale o hrubé kamenivo”

V oblastích, kde se vyskytuji velké ložiska písku, mají lomaři  problém ho prodat. Zpočátku se mohlo zdát, že je zbytečné využit hydrocyklon v tomto případě, protože písek je téměř bezcenný. Avšak často štěrkopískovny mají problémy s plnícími nádržemi. Zahájení provozu hydrocyklonu snižuje množství vznikajícího odpadů. Čištění nádrže probíhá zřídka a písek není míchaný s prachovou frakcí. 

Mýtus 8: „Uzavřený vodní okruh – to se prostě nevyplatí”

CDE dodala v Polsku několik úpraven s uzavřeným vodným okruhem, a v dalších letech se jejich počet zvýší z ekonomických a environmentálních důvodu. Většina štěrkoven má dostatečné zdroje vody, pokud jde o lomy – náklady na nákup vody mohou činit statisíce korun za měsíc. Je to  velice těžké při velkém znečištění vsázky hlínou a frakce prachových částic, kdy je potřeba velkých množství vody. Uzavřený vodní okruh je logické řešení problému a návratnost investice bude velmi rychlá. 

CDE-pluczka-mieczowa-Aggmax-9

 

 

Mýtus 9: „AGGMAX je obvyklá nožová pračka” 

Naše pračky AGGMAX jsou na celém světě při zpracovaní extrémně zahliněného a znečištěného kameniva bez ohledu na jeho abrazivnost a tvrdost. AGGMAXY jsou vhodné pro promývaní dolomitu, čediče, žuly,  železných rud, zeminy, stavebního odpadu i křemence.

AGGMAX může být vybaven integrovaným předběžném systémem mokrého třídění, který zvyšuje životnost spotřebních materiálů a minimalizuje riziko výstupu písku v hrubé frakci. Standardní nabídka zařízení obsahuje několik druhu třídiče v závislosti na rozměru od 1,2m x 2,4m (kapacita 100t/h) do trojsítného 5m x 1,5m. Co je nejdůležitější, společná konstrukce nepožaduje kotvení základů.

Silné škrabací listy AGGMAX-u se vyrábí ze zvláštní chrom-molybdenových ocelí, což vede k  prodloužení životnosti (je až desetkrát odolnější od obecných řešení z tenké oceli Hardox). Životnost listů při zpracování odpadů je obvykle 170 000–240 000 tun recyklátů (to znamená 2-3 pracovní sezóny). V případě štěrku 200 000–250 000 tun a vápence 1 200 000 tun je dosažitelné.

Mýtus 10: „Pohádky… produktivita a čistota bude jiná”

Společnost CDE je známa konstrukcí nejlepších řešení. Každý zákazník si může přikoupit výrobní záruku. Jsme schopni zjistit nejen produktivitu dané frakce, ale i čistotu výrobků. Je možné, provést odhad spotřebních materiálů, dalších jednotlivých nákladu včetně využiti  chemických výrobků.

 

Další informace jsou uvedeny na internetové stránce: www.hydrocyklony.cz


Więcej w tej kategorii:

« Poprzedni Następny »

Copyright © BH Ruda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Polityka plików "cookies"