stacjonarne1
stacjonarne2
stacjonarne3
stacjonarne4
stacjonarne5
stacjonarne6
stacjonarne8

Skrobaki Metso Trellex ® do taśm przenośnikowych

skrobak4Czyszczenie taśm to nie tylko kwestia estetyki, ale też ważny czynnik decydujący o tym, czy przenoszenie materiału jest skuteczne, bezpieczne i opłacalne. Gama produktów Trellex znana pod nazwą ABC – Absolute Belt Cleaning (Absolutne czyszczenie taśm) skupia się na technicznych rozwiązaniach dostosowanych do sprzętu klienta, zapewniających wysoką wydajność, długi okres eksploatacji i minimalne wymagania w zakresie konserwacji.

 

Wysoka wydajność wiąże się z minimalnym rozrzutem

skrobak9Do parametrów, od których zależy wydajność, należy kąt styku skrobaka z taśmą, obszar styku oraz nacisk w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. W przypadku skrobaków ABC wartości te utrzymywane są blisko ideału przez cały okres eksploatacji ostrzy. W konsekwencji skrobaki te cechują się stałą i niezwykle wysoką wydajnością czyszczenia od montażu aż do zakończenia eksploatacji. Aby jeszcze bardziej podnieść wydajność skrobaków, ostrza podzielone są na poruszające się niezależnie segmenty. Ograniczenie rozrzutu prowadzi do mniejszego zużycia przenośnika i jego komponentów, a także do redukcji kosztów sprzątania.

 

Długi okres eksploatacji oznacza najniższy koszt eksploatacji

skrobak7Okres eksploatacji skrobaka zależy w dużym stopniu od jego wydajności. Im więcej materiału przechodzi pomiędzy skrobakiem a taśmą, tym szybciej dochodzi do zużycia. Dzięki wysokiej i stałej wydajności czyszczenia, ilość materiału nadal przylegającego do taśmy po zastosowaniu naszych skrobaków jest minimalna. W rezultacie ich okres eksploatacji jest dłuższy, a koszt w przeliczeniu na tonę niski.

 

Minimalne wymagania w zakresie konserwacji umożliwiają bezproblemowe działanie

Jako że nacisk stykowy pomiędzy ostrzem a taśmą jest niemal niezmienny przez cały okres eksploatacji ostrza, napięcie sprężyny nie wymaga regulacji, a prace konserwacyjne są ograniczone do niezbędnego minimum. System czyszczenia taśm jest zaprojektowany do pracy w brudnych i trudnych warunkach, a ostrza są ukształtowane tak, żeby jak najmniej materiału gromadziło się na ostrzach. Skrobaki ABC są wykonane ze specjalnego materiału poliuretanowego Trellex, charakteryzującego się znakomitą wytrzymałością na ścieranie. Użycie poliuretanu oznacza, że można zastosować agresywny kąt skrobania, nie ryzykując uszkodzenia taśmy. Unikalna konstrukcja ostrzy nie wymaga wzmocnienia metalowego. Podstawa ostrza jest bezpiecznie osadzona w specjalnej kasecie aluminiowej.

Skrobak wstępny Trellex ® ABC 70

ABC70

Ostrza Trellex ABC 70 o unikalnej opatentowanej konstrukcji, zbudowane są z dwóch poliuretanowych materiałów o różnych stopniach twardości. Zewnętrzna powierzchnia ostrza zbudowana jest z miękkiego materiału o twardości 70° w skali Shore’a A, zapewniającego znaczną odporność na ścieranie podczas gdy wewnętrzna powierzchnia ostrza zbudowana jest z twardszego materiału o twardości 65° wg Shore’a D, nadającego ostrzu wymaganą sztywność. Ostrza charakteryzujące się długą żywotnością sprawdzają się znakomicie w zastosowaniach, w których transportowane są materiały abrazywne np. w kopalniach i kamieniołomach. Miękki materiał poliuretanowy tworzy krawędź dopasowaną do konturów taśmy zapewniając wysoką skuteczność również w aplikacjach mokrych. Dzięki profilowi o kształcie zębów piły, ostra krawędź czyszcząca może być zachowana przez cały czas pracy skrobaka. Poszczególne ostrza, wykonane całkowicie z poliuretanu wysokiej klasy, poruszają się niezależnie, zapewniając maksymalną elastyczność czyszczenia i znakomitą efektywność bez uszkadzania taśmy. Ostrza osadzone są w aluminiowej kasecie, co umożliwia łatwy i szybki montaż oraz wymianę zużytych ostrzy. Napinacz sprężynowy gwarantuje prawidłowy nacisk na wszystkie ostrza, co ogranicza potrzebę konserwacji.

Skrobak wstępny Trellex ® ABC 90

ABC90

To ostrze produkowane jest z odpornego na ścieranie poliuretanu firmy Metso o twardości 90° wg Shore’a A. Zapewnia on długą żywotność oraz znajduje zastosowanie w przemyśle w średnio-trudnych warunkach pracy np. w kamieniołomach i w kopalniach.Poszczególne ostrza, wykonane całkowicie z poliuretanu wysokiej klasy, poruszają się niezależnie, zapewniając maksymalną elastyczność czyszczenia i znakomitą efektywność bez uszkadzania taśmy. Ostrza osadzone są w aluminiowej kasecie, co umożliwia łatwy i szybki montaż oraz wymianę zużytych ostrzy. Napinacz sprężynowy gwarantuje prawidłowy nacisk na wszystkie ostrza, co ogranicza potrzebę konserwacji. Skrobak ABC 90 jest w pełni kompatybilny z innymi skrobakami wstępnymi Trellex, jak ABC70 i ABC 95, dzięki czemu przejście na inny typ ostrza nie wymaga żadnych modyfikacjit mechanicznych

Skrobak wstępny Trellex ® ABC 95

ABC 95

Ostrze zbudowane z nieco twardszego poliuretanu o twardości 95° w skali Shore’a A, specjalnie opracowane dla przemysłu papierniczego i drzewnego. Twardszy materiał czyni ostrze bardzo efektywnym na taśmach, które stają się lepkie od żywic. Odporność na ścieranie jest niższa niż w przypadku ABC 70 i 90 ale żywotność jest dłuższa ponieważ materiały transportowane w tej gałęzi przemysłu nie są bardzo abrazywne.


Skrobak wstępny Trellex ® ABC 70-HD

ABC 70 HD

Podobnie jak ABC 70, ostrza ABC 70-HD zbudowane są z dwóch różnych materiałów poliuretanowych. Zewnętrzna powierzchnia ostrza zbudowana jest z miękkiego materiału o twardości 70° w skali Shore’a A, posiadającego bardzo dużą odporność na ścieranie,natomiast wewnętrzna powierzchnia ostrza zbudowana jest z twardszego materiału o twardości 65° wg Shore’a D nadającego ostrzu wymaganą sztywność. Są to ostrza przeznaczone dla przenośników o dużej średnicy bębnów i wyższych prędkościach taśmy. Ostrze posiada długą żywotność więc znajduje zastosowanie w aplikacjach związanych z transportem materiałów abrazywnych np. w górnictwie. Miękki materiał poliuretanowy tworzy krawędź dopasowującą się do konturów taśmy, zapewniając wysoką wydajność również w aplikacjach mokrych.

Skrobak wstępny Trellex ® ABC 90-HD

ABC 90 HD

Podobnie jak ABC 70, ostrza ABC 70-HD zbudowane są z dwóchróżnych materiałów poliuretanowych. Zewnętrzna powierzchnia ostrza zbudowana jest z miękkiego materiału o twardości 70° w skali Shore’a A, posiadającego bardzo dużą odporność na ścieranie,natomiast wewnętrzna powierzchnia ostrza zbudowana jest z twardszego materiału o twardości 65° wg Shore’a D nadającego ostrzu wymaganą sztywność. Są to ostrza przeznaczone dla przenośników o dużej średnicy bębnów i wyższych prędkościach taśmy. Ostrze posiada długą żywotność więc znajduje zastosowanie w aplikacjach związanych z transportem materiałów abrazywnych np. w górnictwie. Miękki materiał poliuretanowy tworzy krawędź dopasowującą się do konturów taśmy, zapewniając wysoką wydajność również w aplikacjach mokrych.Są to duże ostrza przeznaczone do pracy przy większych średnicach bębnów i większych prędkościach taśmy. Ostrze skrobaka ABC 90-HD produkowane jest z odpornego na ścieranie poliuretanu firmy Metso o twardości 90° wg Shore’a A. .Ostrza ABC 90-HD posiadają kształt, który zabezpiecza aluminiową kasetę przed uszkodzeniami spowodowanymi odpryskującymi kamieniami. Napinacz sprężynowy S-HD wyposażony w sztywniejszą sprężynę zapewnia właściwy docisk ostrza do taśmy. Skrobak ABC 90-HD jest w pełni kompatybilny z innymi skrobakami wstępnymi Trellex, jak ABC 70-HD, dzięki czemu przejście na inny typ ostrza nie wymaga żadnych modyfikacji mechanicznych.

Skrobak wstępny Trellex ® ABC HMS i HMS-XL

ABC HMS

Ostrza skrobaka są dostępne z końcówkami z węglików spiekanych, który jest bardzo odporny na ścieranie. Ostrza HMS zalecane są dla taśm transportujących ostrokrawędzisty materiał. Mogą być także używane do aplikacji związanych z przenoszeniem materiałów abrazywnych np. w kamieniołomach i kopalniach. Skrobaki powinny być instalowane pod kątem 90° w stosunku do taśmy/bębna, a napinacz sprężynowy typu S zapewnia odpowiedni docisk ostrza do taśmy. Skrobak wstępny Trellex ABC HMS nie jest zalecany do taśm z połączeniami mechanicznymi.

Skrobak typu T Trellex ® HMS i HMS-PU

THMS

Skrobaki podtaśmowe mogą być użyte wraz ze skrobakami wstępnymi dla osiągnięcia lepszej efektywności lub jako samodzielne rozwiązanie jeżeli przenoszony materiał jest miałki i stosunkowo suchy.Skrobak jest instalowany w odpowiedniej odległości od osi bębna.Skrobak typu T jest dostępny z dwoma różnymi materiałami ostrzy.

Ostrze HMS posiada końcówki z węglików spiekanych charakteryzujących się bardzo dużą odpornością na ścieranie i jest zalecane do aplikacji związanych z transportem materiałów abrazywnych np. w kopalniach i kamieniołomach. Ostrze HS wykonane jest z hartownej stali. To ostrze przeznaczone jest dla aplikacji gdzie przenoszone są materiały o mniejszej abrazywności np. w przemyśle papierniczym. Oba typy ostrzy osadzone są w korpusie gumowym, co pozwala na ich niezależne ruchy, a ponadto zapewnia optymalną efektywność czyszczenia. Skrobak typu T montowany jest tak na przenośniku aby ostrza ustawione były prostopadle do taśmy, a napinacz typu Z-tensioner zapewnia właściwy docisk ostrzy do taśmy. Skrobak typu T jest także doskonałym rozwiązaniem dla przenośników rewersyjnych.Skrobak ABC HMS jest w pełni kompatybilny z innymi skrobakami Trellex typu T, dzięki czemu przejście na inny typ ostrza nie wymaga żadnych modyfikacji mechanicznych

Skrobak ramieniowy Trellex ® HS i HMS

HMS HS

Skrobak ramieniowy, podobnie jak skrobak typu T może być użyty wraz ze skrobakiem wstępnym dla osiągnięcia lepszej efektywności czyszczenia lub jako samodzielne rozwiązanie jeżeli przenoszony materiał jest miałki i stosunkowo suchy. Czasami typ przenośnika, na którym skrobak ma zostać zainstalowany może zdeterminować wybór pomiędzy skrobakiem typu T, a skrobakiem ramieniowym. Z powodu różnic w konstrukcji, a także w systemach dociskowych, obatypy skrobaków mają różne sposoby mocowania. Skrobak ramieniowy jest odpowiedni dla taśm przenoszących materiał gorący. Ostrze skrobaka jest dostępne w dwóch różnych wariantach – podobnie jak w skrobaku typu T. Oba typy ostrzy osadzone są w korpusie gumowym, co pozwala na niezależne ruchy ostrzy, a ponadto zapewnia optymalną efektywność czyszczenia. Ostrza skrobaka ramieniowego zachodzą na siebie co redukuje ryzyko powstawania smug materiału na taśmie. Napinacz sprężynowy typu S zapewnia właściwy docisk ostrzy do taśmy.

HMS: Średnio-ciężki przemysł obróbki skał i żwiru. Mniej wymagające zastosowania w górnictwie i przemyśle.

HS: Przemysł drewniany i papierniczy oraz tartaki. Inne mało ścierne materiały organiczne.

Kontakt Dział Handlowy:

 

Marek Małolepszy

tel. 695 850 496

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     

 

Copyright © BH Ruda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Polityka plików "cookies"